Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
285.58 Кб
Скачать

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

or

e

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

 

 

 

 

 

m

 

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

buy

r

 

B

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

.

 

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

 

.

here

to

 

 

 

 

 

Кількість картинок в бітовому образі Glyph

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

NumGlyphs

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

m

 

Властивість Flat визначає вид кнопки (наявність межі). Якщо значення властивості

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

B

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

.

 

 

 

YY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B BYY

 

 

 

 

 

Flat

 

рівнеtrueто межа кнопки з'являється тільки при позиціонуванні покажчика миші

на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кнопці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group Index

Down

AllowAllUp

Ідентифікатор групи кнопок. Кнопки, що мають однаковий ідентифікатор групи, працюють подібно до радіокнопок: натиснення однієї з кнопок групи викликає спрацьовування інших кнопок цієї групи. Щоб кнопку можна було зафіксувати, значення властивості Grouplndex не має дорівнювати нулю

Ідентифікатор стану кнопки. Змінити значення властивості можна, якщо значення властивості Grouplndex не дорівнює нулю

Властивість визначає можливість віджати кнопку. Якщо кнопка натиснута і значення властивості рівне trueто кнопку можна віджати

Left

 

Відстань від лівої межі кнопки до лівої межі форми

 

 

 

Тор

 

Відстань від верхньої межі кнопки до верхньої межі форми

 

 

 

Height

 

Висота кнопки

 

 

 

Width

 

Ширіна кнопки

 

 

 

Enabled

 

Ознака доступності кнопки. Якщо значення властивості рівне true то кнопка доступ-

 

на. Якщо значення властивості рівне falseто кнопка недоступна

 

 

 

 

 

Visible

 

Дозволяє приховати кнопку (false) або зробити її видимою (true)

 

 

 

 

 

Підказка — текст, який з'являється поряд з покажчиком миші при позиціонуванні по-

Hint

 

кажчика на командній кнопці (для того, щоб текст з'явився, треба, щоб значення

 

 

властивості Showhint було рівне true)

 

 

 

ShowHint

 

Вирішує (true) або забороняє (false) відображення підказки при позиціонуванні по-

 

кажчика на кнопці

 

 

Мал. П.15. Структура і приклад бітового образу Glyph: картинки, відповідні стану кнопки.

UpDown

Компонент UpDown (мал. П.16) є двома кнопкою, використовуючи які можна змінити значення внутрішньої змінної-лічильника на певну величину. Збільшення або зменшення значення відбувається при кожному клацанні на одній з кнопок. Властивості компоненту приведені в таблиці. П.16.

Мал. П.16. Компонент UpDown

Таблиця П.16. Властивості компоненту UpDown

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

or

e

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

or

e

 

 

m

 

 

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

m

 

 

buy

r

 

 

B

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

.

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

to

 

 

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

Властивість

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

w

 

 

 

 

 

 

m

BB

YNameY

 

 

 

 

 

.A

B BYY

 

 

Ім'я компоненту. Використовується для доступу до компоненту і його властивостей

 

 

 

o

 

 

 

 

 

w

w

 

 

 

o

 

 

.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

 

Лічильник. Значення властивості змінюється в результаті клацання на

 

 

 

кнопці

 

 

Up(збільшується) або Down (зменшується). Діапазон зміни визначають властивості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min іМах величину зміни — властивість Increment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min

 

Нижня межа діапазону зміни властивості Position

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max

 

Верхня межа діапазону зміни властивості Position

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Increment

Величина, на яку змінюється значення властивостіPosition в результаті клацання на одній з кнопок компоненту

Визначає компонент (Edit — поле введення/редагування), використовуваний як Associate індикатор значення властивості Position. Якщо значення властивості задане, то при

зміні вмісту поля редагування автоматично міняється значення властивості Position

Orientation

Задає орієнтацію кнопок компоненту. Кнопки можуть бути орієнтовані вертикально

(udvertical) або горизонтально (udhorizontal)

Table

Компонент Table (мал. П.17) представляє всю таблицю бази даних. Властивості компоненту приведені в таблиці. П1.17.

Мал. П.17. Компонент Table — таблиця бази даних

Таблиця П.17. Властивості компоненту Table

Властивість

 

Визначає

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

 

Ім'я компоненту. Використовується для доступу до властивостей компоненту

 

 

 

 

 

 

 

Ім'я бази даних, частиною якої є таблиця(файл даних), для доступу до якої

DataBaseName

 

застосовується

компонент. Як

значення

властивості

слід

використовувати

 

 

псевдонім бази даних

 

 

 

 

 

TableName

Ім'я файлу даних (таблиці даних), для доступу до якого використовується компонент

TableType

Тип таблиці. Таблиця може бути набором даних у форматі Paradox (ttparadox), dbase(ttdbase), Foxpro (ttfoxpro) або бути форматованим текстовим файлом(ttascil)

Active

Ознака того, що таблиця активна (файл даних відкритий). В результаті привласнення властивості значення true відбувається відкриття файлу таблиці

Query

Компонент Query (мал. П.18) представляє частину бази данних— записи, вміст яких задовольняє критерію SQL-запроса до таблиці. Властивості компоненту приведені в таблиці. П.18.

Таблиця П.18. Властивості компоненту Query

Властивість Визначає

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

or

e

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

 

or

e

 

 

 

 

m

 

 

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

buy

r

 

 

B

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

.

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

 

.

here

 

to

 

 

 

 

Ім'я компоненту. Використовується компонентом DataSource для зв'язку результату

here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nameo

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання запиту (набору записів) з компонентом, що забезпечує прогляданняw

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

m

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

записів, наприклад DBGrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

BB

 

.

 

 

 

 

 

 

A

 

 

.

 

 

YY

 

 

 

 

 

 

 

 

B BYY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQL

 

Записаний на мові SQL-запрос до бази даних (до таблиці)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Active

 

При привласненні властивості значення true активізує виконання запиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RecordCount

 

Кількість записів в базі даних, що задовольняють критерію запиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. П.18. Компонент Query забезпечує вибір інформації з бази даних

DataSource

Компонет DataSource (ris. P.19) забезпечує зв'язок між даними, що представлені в компонентах Table або Query. Надає можливість відображення даних (DBEdit, DBMemo, DBGrid). Властивості компонента представлені в таблиці П. 19.

Мал. П.19. Компонент DataSource забеспечує звязок між даними i надає можливість редагу-

вання.

Таблиця П.19. Властивості компоненту DataSource

Властивість Визначає

Name

 

Імя компоненту. Використовується для відображення даних та забезпечує доступ до

 

 

них.

 

 

 

 

 

 

 

DataSet

 

Набір вхідних даних (Table або Query)

 

DBEdit, DBMemo, DBText

Компоненти DBEdit і DBMemo (мал. П.20) забезпечують перегляд і редагування полів запису бази даних, компонент DBText — тільки перегляд. Властивості компонентів приведені в таблиці. П.20.

Мал. П.20. Компоненти перегляду і редагування полів БД

Таблиця П.20. Властивості компонентів DBText, DBEdit і DBMemo

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

or

e

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

m

 

 

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

B

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

A

 

 

 

 

 

 

here

to

 

 

 

Визначає

 

 

 

 

 

 

 

Властивість

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

m

 

 

 

 

BB

YNameY

 

Ім'я компоненту. Використовується для доступу до властивостей компоненту

 

 

 

.A

 

 

 

 

w

w

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компонент-джерело даних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DataSource

 

 

 

 

 

 

 

 

DataField

Поле бази даних, для відображення або редагування якого використовується компонент

r

 

 

 

T ansf

 

 

 

or

 

 

 

m

 

 

 

e

 

 

buy

r

 

 

0

 

 

 

2

 

to

 

.

here

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

o

 

 

.c

 

B BYY

 

DBGrid

Компонент DBGrid (мал. П.21) використовується для перегляду і редагування бази даних в режимі таблиці. Властивості компоненту приведені в таблиці. П.21.

Мал. П.21. Компонент DBGrid забезпечує роботу з базою даних в режимі таблиці

Таблиця П.21. Властивості компоненту DBGrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Властивість

 

 

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

 

 

 

Ім'я компоненту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DataSource

 

 

 

Джерело що відображаються в таблиці даних (компонент Datasource)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columns

 

 

 

Властивість Columns є масивом об'єктів типуTcolumnкожен з яких

 

 

 

 

 

 

визначає колонку таблиці і інформацію, що відображається в ній (див.

 

 

 

 

 

 

 

табл. П.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options

 

 

 

Властивість Options визначає налаштування компоненту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options.dgtitles

 

 

 

Вирішує виведення рядка заголовка стовпців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирішує виведення колонки індикатора. Під час роботи з базою даних по-

 

 

 

Options.dglndicator

 

точний запис позначається в колонці індикатора трикутником, новий запис

 

 

 

 

 

 

 

— зірочкою, редагована — спеціальним значком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options.dgcolumnresize

 

Дозволяє міняти під час роботи програми ширину колонок таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options.dgcollines

 

Дозволяє виводити лінії, що розділяють колонки таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options.dgrowlines

 

Дозволяє виводити лінії, що розділяють рядки таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця П.22. Властивості об'єкту TColumn

 

 

 

 

 

 

 

 

Властивість

 

Визначає

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FieldName

 

Поле запису, вміст якого виводиться в колонці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Width

 

Ширіну колонки в пікселах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font

 

Шрифт, використовуваний для виведення тексту в осередках колонки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color

 

Колір фону колонки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alignment

 

Спосіб вирівнювання тексту в осередках колонки. Текст може бути вирівняний по

 

 

 

 

лівому краю (taleft Justify), по центру (tacenter) або по правому краю (tarightjustify)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title.Caption

 

Заголовок колонки. Значенням за умовчанням є ім'я поля запису

 

 

 

 

 

 

 

 

по

 

 

Title.Alignment

 

Спосіб

 

вирівнювання заголовка колонки. Заголовок може бути вирівняний

 

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

 

r

ansf

 

T

 

 

 

 

 

or

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

.

here

 

to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

o

 

B

 

.c

 

B

 

 

YTitle.Color

 

 

 

Title.Font

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

D

 

 

 

Y

P

 

B

Y

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

лівому краю (taleftjustify), по центру (tacenter) або по правому краю (tarightjustify)

Колір фону заголовка колонки

w

Click

w.A

 

w

 

Шрифт заголовка колонки

r

 

 

 

T ansf

 

 

 

or

 

 

 

m

 

 

 

e

 

 

buy

r

 

 

0

 

 

 

2

 

to

 

.

here

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

o

 

 

.c

 

B BYY

 

DBNavigator

Компонент DBNavigator (мал. П.22 і П.23) забезпечує переміщення покажчика поточного запису, активізацію режиму редагування, додавання і видалення записів. Компонентом є сукупність командних кнопок(таблиця. П1.23). Властивості компоненту приведені в таблиці.

П.24.

Мал. П.22. Значок компоненту Dbnavigator

Мал. П.23. Компонент DBNavigator

Таблиця П.23. Кнопки компоненту DNBavigator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопка

 

Позначення

 

Дія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До першої

 

nbfirst

 

Покажчик поточного запису переміщається до першого запису

 

 

 

файлу даних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До

 

nbprior

 

Покажчик поточного запису переміщається до попереднього -за

 

 

 

пису файлу даних

 

попередньої

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До наступної

 

nbnext

 

Покажчик поточного запису переміщається до наступного запису

 

 

 

 

файлу даних

 

 

 

 

 

 

 

 

До останньої

 

nblast

 

Покажчик поточного запису переміщається до останнього запису

 

 

 

 

файлу даних

 

 

 

 

 

 

 

 

Додати

 

nblnsert

 

У файл даних додається новий запис

 

 

 

 

 

 

 

 

Видалити

 

nbdelete

 

Віддаляється поточний запис файлу даних

 

 

 

 

 

 

 

 

Редагування

 

nbedit

 

Встановлює режим редагування поточного запису

 

 

 

 

 

 

 

 

Зберегти

 

nbpost

 

Зміни, внесені до поточного запису, записуються у файл даних

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмінити

 

Cancel

 

Відміняє внесені до поточного запису зміни

 

 

 

 

 

 

 

 

Відновити

 

nbrefresh

 

Записує внесені зміни у файл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця П.24. Властивості компоненту DBNavigator

Властивість Визначає

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

r

ansf

 

T

 

 

 

 

or

 

 

 

 

m

 

 

 

 

e

 

 

 

buy

r

 

 

 

0

 

 

 

 

2

 

 

 

 

.

here

to

 

 

Name

 

 

 

 

m

 

 

 

o

 

 

 

.c

 

BBYY

 

DataSource

 

 

 

 

F

 

 

 

 

D

 

 

 

Y

P

 

B

Y

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Ім'я компоненту. Використовується для доступу до властивостей компоненту Click Ім'я компоненту, що є джерелом даних. Як джерело даних може виступати базаwwдаw.- A

них (компонент Database), таблиця (компонент Table) або результат виконання запиту (компонент Query)

VisibleButtons Видимі командні кнопки

r

 

 

 

T ansf

 

 

 

or

 

 

 

m

 

 

 

e

 

 

buy

r

 

 

0

 

 

 

2

 

to

 

.

here

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

o

 

 

.c

 

B BYY

 

Canvas

Canvas — це поверхня (форми або компоненту Image), на якій відповідні методи (таблиця. П.25) можуть викреслювати графічні примітиви. Вид графічних елементів визначають властивості поверхні, на якій ці елементи викреслюються (таблиця. П.26).

Таблиця П.25. Методи об'єкту Canvas

Метод Опис

TextOut (х,у, s)

Draw(x,y,b)

Виводить рядок s від крапки з координатами(х, у). Шрифт визначає властивість Font поверхні (canvas), на яку виводиться тест, колір зафарбовування області виведення тексту — властивість Brush цій же поверхні

Виводить від крапки з координатами(х, у) бітовий образ b. Якщо значення властивості Transparent поверхні, на яку виконується вивід, рівне true, то крапки, колір яких збігається з кольором лівої нижньої точки бітового , образуне відображаються

LineTo (x,y)

MoveTo(x,y)

Polyline (pi)

Polygon (pi )

Ellipse (xl,yl, [VI 8] x2,y2)

Arc(xl, yl,x2, y2, хз,уз,х4,у4)

Викреслює лінію з поточної точки в точку з вказаними координатами. Вид лінії визначає властивість Реn.

Переміщає покажчик поточної точки в точку з вказаними координатами

Викреслює ламану лінію. Координати точок перегину задає параметр р1 — масив структур типу TPoint. Якщо перший і останній елементи масиву однакові, то буде викреслений замкнутий контур. Вид лінії визначає властивість Реn

Викреслює і закрашує багатокутник. Координати кутів задає параметр p1 — масив структур типу TРoint. Перший і останній елементи масиву мають бути однакові. Вид межі визначає властивість, колір і стиль зафарбовування внутрішньої області

— властивість Brush

Викреслює еліпс, коло або круг. Параметри x1, y1, х2 і у2 задають розмір прямокутника, в який вписується еліпс. Вид лінії визначає властивість Реn

Викреслює дугу. Параметри x1, y1, x2, у2 визначають еліпс, з якого вирізується дуга, параметри х2, у2, х3, і у4 — координати кінців дуги. Дуга викреслюється проти годинникової стрілки від точки (х3, у3) до точки (х4, у4). Вид лінії (межі) визначає властивість, колір і спосіб зафарбовування внутрішньої області— властивість Brush

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

or

e

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

 

 

 

 

m

 

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

buy

r

 

B

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

.

 

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

 

.

here

to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

w

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

 

o

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

BB

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

.

 

 

YY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B BYY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викреслює прямокутник. Параметри x1, y1, x2 і у2 задають координати лівого Rectangle (xl, верхнього і правого ніжнего кутів. Вид лінії визначає властивість Ріпи, колір і yl, х2,у2)

спосіб зафарбовування внутрішньої області — властивість Brush.

Викреслює прямокутник з округленими кутами. Параметри x1, y1, х2 і у2 задають координати лівого верхнього і правого ніжнього кутів, х3 і у3 — радіус скруглення. Вид лінії визначає властивість, колір і спосіб зафарбовування внутрішньої області — властивість Brush.

Roundrec (xl, yl, х2,у2, хз,уз)

Табліца П.26. Властивості об'єкту Canvas

Властивість Опис

Transparent

Pen

Brush

Font

Ознака використання "прозорого" кольору при виведенні бітового образу методом Draw. Якщо значення властивості рівне trueто крапки, колір яких збігаються з кольором лівої нижньої точки бітового образу, не відображаються

Властивістю Pen є об'єкт (див. табл. П1.27), властивості якого визначають колір, товщину і стиль ліній, що викреслюються методами виведення графічних примітивів

Властивість Brush є об'єктом (див. табл. П1. 28), властивості якого визначають колір і стиль зафарбовування областей, що викреслюються методами виведення графічних примітивів

Властивість Font є об'єктом, що уточнюють властивості якого визначають шрифт (назва, розмір, колір, спосіб оформлення), використовуваний для виводу на поверхню полотна тексту

Реn

Об'єкт Реn є властивістю об'єкту Canvas. Властивості об'єкту Реn (таблиця. П.27) визначають колір, стиль і товщину ліній, що викреслюються методами виведення графічних примітивів.

Таблиця П.27. Властивості об'єкту Реn

Властивість Опис

Колір лінії (clblack — чорний; clmaroon — каштановий; clgreen — зелений; clolive —

Color

оливковий; clnavy — темно-синій; clpurple — рожевий; clteal — зелено-блакитний; clgray — сірий; clsilver— сріблястий; clred — червоний; cllime — салатний; clblue —

синій; clfuchsia — яскраво-рожевий; claqua — бірюзовий; clwhite — білий)

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

r

ansf

 

T

 

 

 

 

or

 

 

 

 

m

 

 

 

 

e

 

 

 

buy

r

 

 

 

0

 

 

 

 

2

 

 

 

 

.

here

to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

o

BB

 

.c

 

YY

 

 

 

Style

Width

 

 

 

 

F

 

 

 

 

D

 

 

 

Y

P

 

B

Y

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Стиль (вигляд) лінії. Лінія може бути: pssolid— суцільна; psdash — пунктирна (довгі Click штрихи); psdot — пунктирна (короткі штрихи); psdashdot — пунктирна (чергуванняw

ww.A

довгого і короткого штрихів); psdashdotdot — пунктирна (чергування одного довгого і двох коротких штрихів); psclear— не відображається (використовується, якщо не треба зображати межу, наприклад, прямокутника)

Товщина лінії задається в пікселах. Товщина пунктирної лінії не може бути більше 1

 

r

 

 

 

T ansf

 

 

 

 

or

 

 

 

 

m

 

 

 

 

e

 

 

 

buy

r

 

 

 

0

 

 

 

 

2

 

 

to

 

.

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

o

 

 

 

.c

 

B BYY

 

Brush

Об'єкт Brush є властивістю об'єкту Canvas. Властивості об'єкту Brush (таблиця. П.28) визначають колір, стиль зафарбовування внутрішніх областей контурів, що викреслюються методами виведення графічних примітивів.

Таблиця П.28. Властивості об'єкту Brush

Властивість Визначає

 

Color

 

 

Колір закрашення замкнутої області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиль (тип) заповнення області (bssolid— суцільна заливка; bsclear— область

не

 

 

 

 

 

 

закрашується; bshorizontal— горизонтальне штрихування; bsvertical — вертикальне

 

 

 

Style

 

 

штрихування; bsfdiagonal — діагональне штрихування з нахилом ліній

вперед;

 

 

 

bsbdiagonal— діагональне штрихування з нахилом ліній назад; bscross — горизон-

 

 

 

 

 

 

 

 

тально-вертикальне штрихування, в клітку; bsdiagcross — діагональне штрихування,

 

 

 

 

в клітку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функції

 

 

 

У цьому розділі приведений короткий опис найбільш часто використовуваних функцій. Докладний їх опис можна знайти в довідковій системі.

Функції вводу-виводу

Таблиця П.29. Функції введення і виводу

Функція

InputBox(Заголовок,

Підказка, Значення)

ShowMessage (s)

MessageDlg (s, t,b/h)

Опис

В результаті виконання функції на екрані з'являється діалогове вікно, в полі якого користувач може ввести рядок символів. Значенням функції є введений рядок. Параметр Значення задає значення функції"за умовчанням", тобто рядок, який буде в полі редагування у момент появи вікна

Процедура Showmessage виводить вікно, в якому знаходиться повідомлення s і командна кнопка ОК

Виводить на екран діалогове вікно з повідомленням s і повертає код кнопки, клацанням на якій користувач закрив вікно. Параметр t визначає тип вікна: mtwarning — Увага; mterror— помилка; mtlnformation—

інформація; mtconfirmation— запит; mtcustom— призначене для користувача (без значка).

Параметр b (множина — укладений в квадратні дужки список констант)

 

задає командні кнопки діалогового вікна (mbyes, mbno, mbok, mbcancel,

 

mbhelp,

mbabort, mbretry, mblgnore І

mball). Параметр h задає розділ

 

довідкової системи програми, який з'явиться в результаті натиснення

 

кнопки

Help або

клавіші <F1>.

Якщо

довідкова

система

не

використовується, значення параметра має

бути0. Значення

функції

 

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

r

ansf

 

T

 

 

 

 

or

 

 

 

 

m

 

 

 

 

e

 

 

 

buy

r

 

 

 

0

 

 

 

 

2

 

 

to

 

.

here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

o

 

 

 

.c

 

BBYY

 

 

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

 

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

B

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

дорівнює коду кнопки, яку натиснув користувач(mrabort, mryes, mrok,

here

 

 

 

 

 

 

 

mrretry, mrno, mrcancel, mrlgnore або mrall)

 

ww

Click

 

 

 

om

 

w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математичні функції

Таблиця П.30. Математичні функції

 

 

 

 

 

 

Функція

 

Значення

 

 

 

 

 

 

 

abs (n)

 

Абсолютне значення n

 

 

 

 

 

 

 

sqrt (n)

 

Квадратний корінь з n

 

 

 

 

 

 

 

exp(n)

 

Експонента n

 

 

 

 

 

 

 

random [VI

 

Випадкове ціле число в діапазоні від0 до п-1 (перед першим зверненням до функції

 

 

 

необхідно викликати функцію randomize (), яка виконає ініціалізацію програмного

 

 

9] (n)

 

генератора випадкових чисел)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sin (a)

 

Синус вираженого в радіанах кута а

 

 

 

 

 

 

 

cos (a)

 

Косинус вираженого в радіанах кута а

 

 

 

 

 

 

 

tan (a)

 

Тангенс вираженого в радіанах кута а

 

 

 

 

 

 

 

asin(n)

 

Кут (у радіанах), синус якого рівний n

 

 

 

 

 

 

 

acos (n)

 

Кут (у радіанах), косинус якого рівний n

 

 

 

 

 

 

 

atan(n)

 

Кут (у радіанах), тангенс якого рівний n

 

 

 

 

 

 

Зверніть увагу: для того, щоб в програмі були доступні приведені функції, в її текст треба включити директиву #include <math.n>.

Величина кута тригонометричних функцій має бути виражена в радіанах. Для перетворення величини кута з градусів в радіани використовується формула (а -3.1415256) / 180, де а— величина кута в градусах; 3.1415926— числа "пі". Замість константи 3.1415926 можна використовувати стандартну іменовану константу M_pi. Константа M_pi визначена у файлі math.h.

Функції перетворення

Таблиця П.31. Функції перетворення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функція

 

Значення функції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IntToStr(k)

 

Рядок, що є зображенням цілого до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FloatToStr (n)

 

Рядок, що є зображенням речовогоn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядок, що є зображенням речового п. При виклику функції указують: f — формат;

 

 

 

 

до — точність; f— кількість цифр

після

десяткової

крапки. Формат

визначає

 

 

FloatToStrf(n,

 

спосіб

зображення числа: ffgeneral

— універсальний;

ffexponent

— науковий;

 

 

 

fffixed

— з фіксованою крапкою;ffnumber

— з роздільниками

груп

розрядів;

 

 

f,k,m)

 

 

 

 

ffcurrency — фінансовий. Точність — потрібна загальна кількість цифр: 7 або

 

 

 

 

 

 

 

 

менше для значення типуSingle 15 або менше для значення типуDouble і 18 або

 

 

 

 

менше для значення типу Extended

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StrToInt(s)

 

Ціле число, зображенням якого є рядок s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StrToFloat(s)

 

Дробове число, зображенням якого є рядокS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функції маніпулювання датами і часом

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

B

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

 

Більшості функцій маніпулювання датами як параметр передається змінна типуTdatetimehere

to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

 

Click

 

яка зберігає інформацію про дату і час.

 

w

 

Click

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

.

o

 

 

 

 

 

 

.

o

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того щоби у программе були доступні фенкциі Dayof, Weekof, Monthof і др., у її текст надовключть діректіву #include <Dateutils.hpp[L29] >.

Таблиця П.32. Функції маніпулювання датами і часом

 

 

 

 

 

Функція

 

Значення

 

 

 

 

 

Now()

 

Системна дата і час — значення типу Tdatetime

 

 

 

 

 

DateToStr(dt)

 

Рядок символів, що зображає дату у форматі dd.mm.yyyy

 

 

 

 

 

TimeToStr(dt)

 

Рядок символів, що зображає час у форматі hh:mm:ss

 

 

 

 

 

DayOf (dt)

 

День (номер дня в місяці), відповідний даті, вказаній як параметр функції

 

 

 

 

 

MonthOf (dt)

 

Номер місяця, відповідний даті, вказаній як параметр функції

 

 

 

 

 

WeekOf (dt)

 

Номер тижня, відповідний даті, вказаній як параметр функції

 

 

 

 

 

YearOf (dt)

 

Рік, відповідний вказаній даті

 

 

 

 

 

DayOfWeek(dt)

 

Номер дня тижня, відповідний вказаній даті: 1 — воскресіння, 2 —

 

 

понеділок, 3 — вівторок і так далі

 

 

 

 

 

 

 

 

StartOfWeek(w)

 

Дата першого дня вказаного тижня

 

 

 

 

 

HourOf (dt)

 

Кількість годинника

 

 

 

 

 

MinuteOf (dt)

 

Кількість хвилин

 

 

 

 

 

SecondOf (dt)

 

Кількість секунд

 

 

 

 

 

DecodeDate (dt,y,m,

 

Повертає рік, місяць і день, представлені окремими числами

 

d)

 

 

 

 

 

 

 

DecodeTime (dt,h,m,

 

Повертає час (години, хвилини, секунди і мілісекунди), представлений окре-

 

s,ms)

 

мими числами

 

 

 

 

 

FormatDateTime ( s,

 

Рядок символів, що є датою або часом. Спосіб уявлення задає рядок формату

 

 

s, наприклад, рядок dd/mm/yyyy задає, що значенням функції є дата, а рядок

 

dt )

 

hh:mm— час

 

 

 

 

 

 

 

Події

Таблиця П.33. Події

 

 

 

 

 

Подія

 

Відбувається

 

 

 

 

 

OnClick

 

При клацанні кнопкою миші

 

 

 

 

 

OnDblClick

 

При подвійному клацанні кнопкою миші

 

 

 

 

 

OnMouseDown

 

При натисненні кнопки миші

 

 

 

 

 

OnMouseUp

 

При відпуску кнопки миші

 

 

 

 

 

OnMouseMove

 

При переміщенні миші

 

 

 

 

 

OnKeyPress

 

При натисненні клавіші клавіатури

 

 

 

 

 

OnKeyDown

 

При натисненні клавіші клавіатури. Події Onkeydown і Onkeypress — це події, що

 

 

чергуються, повторюються, які відбуваються до тих пір, поки не буде відпущена

 

 

 

утримувана клавіша (у цей момент відбувається подія Onkeyup)

 

 

 

 

 

OnKeyUp

 

При відпуску натиснутої клавіші клавіатури