Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
442.95 Кб
Скачать

4 Алгоритм розробки програми

1.Створити два файли: основний файл з програмою та файл модуля.

2.В основному файлі зв’язати файлову змінну з файлом даних та створити меню відповідно до заданих пунктів.

3.В файлі модуля створити тип даних, який описує структуру запису та описати необхідні змінні (f – файлова змінна, z – змінна типу запису і т.д.)

4.В файлі модуля створити процедури та функції, які реалізують задані пункти меню.

4.1.Створити процедуру створення файла записів та занесення в нього даних:

- створити та відкрити файл для запису за допомогою процедури rewrite (f, ‘robota.dat’);

-ввести потрібні данні з клавіатури та записати їх у файл за допомогою процедури read (f, z);

-закрити файл процедурою close (f).

4.2.Створити процедуру виведення даних на екран:

-відкрити файл для читання – reset (f);

-зчитати дані з файлу – read (f, z);

-вивести дані на екран;

-закрити файл.

4.3.Створити процедуру додавання інформації у файл:

-відкрити файл для читання та запису – reset (f);

-встановити вказівник файла за останнім його компонентом процедурою seek (f,filesize(f));

-записати додаткові дані аналогічно процедурі введення даних;

-закрити файл.

4.4.Створити процедуру редагування запису:

-відкрити файл, що потрібно відредагувати;

-ввести номер запису для редагування;

-зчитати дані з файлу та порівняти його номер із введеним;

-встановити вказівник файла на заданий елемент seek (f,n-1);

-відредагувати поля запису та записати їх у файл;

-закрити файл.

СумДУ МК І КР 0023

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Розроб. Шаховська С.О.

Перевір. Кукарін В.О.

Реценз. Н. Контр.

Літера Аркуш Аркушів

4 Алгоритм розробки

9

23

програми

Гр. 211-і

 

 

 

Затверд.

4.5.Створити процедуру видалення запису:

-описати допоміжний файл та зв’язати його з фізичним файлом на диску;

-відкрити основний файл для читання та допоміжний фай для запису;

-ввести номер запису, який необхідно видалити;

-зчитати дані з файлу та порівняти його номер із введеним, якщо не співпадає то перезаписати дані у допоміжний файл;

-закрити обидва файли;

-видалити основний фізичний файл процедурою – erase (f);

-перейменувати допоміжний файл у файл з основною назвою.

4.6.Створити процедуру, яка реалізує дії свого варіанту та описати її.

5. Відкомпілювати створений модуль та виконати програму з використання створеного

модуля.

Арк.

 

СумДУ МК І КР 0023

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата

10

 

 

 

Соседние файлы в папке Курсовая 2012