Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
О.О.П / Курсовая работа / Звіт з курсової роботи по АП.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
1.76 Mб
Скачать

3 Практична реалізація

3.1 Опис структури даних та вимоги до них

type students=record- тип запису, що містить відомості про студентів факультету

prizv: string;-прізвище.

name: string;-імя.

po_batkovi: string;-по-батькові.

stat: char;-стать.

vik: integer;-вік.

kurs: 1..7;-курс.

f, f1: file of students;- файлові змінні, які зв’язані з файлами, що містять відомості про студентів факультету.

l, i: integer;-лічильники.

n: integer; - номер шуканого запису.

mv,wv:real;-змінні,що використовуються для підрахунку відсоткового відношення хлопців і дівчат на заданому курсі.

st: students;- змінна, що використовується для зчитування з файлу записів запису, що містить відомості про студентів факультету.

u: string;- змінна, значення якої використовується для перевірки умови продовження введення даних. Якщо u=‘d’, то продовжується введення даних.

x,y: integer;-змінні для вказання координат в графіці.

s:string;-змінна для роботи з текстом.

gd, gm, errorcode: integer;-змінні для ініціалізації модуля Graph.

{$S-} – позначення для вимкнення контролю можливого переповнення стека.

{$R-} - позначення для вимкнення контролю можливого переповнення стека.

3.2 Опис файлів та їх призначення

PROGRAMM.PAS – файл з основною програмою.

PROGRAMM.EXE – відкомпільований файл з основною програмою.

NAVCHANNIA.PAS – файл модуля.

NAVCHANNIA.TPU – відкомпільований файл модуля.

FINDER.PAS – файл модуля пошуку і сортування.

FINDER.TPU – відкомпільований файл модуля пошуку і сортування

MYGRAPH.PAS – файл модуля ініціалізації графіки.

MYGRAPH.TPU – відкомпільований файл модуля ініціалізації графіки.

GRAPHIKA.PAS – файл модуля з графікою.

GRAPHIKA.TPU - відкомпільований файл модуля з графікою.

STUDENTS.DAT – файл, що містить відомості про студентів факультету.

STUDENTS2.DAT – допоміжний файл, що містить відомості про студентів факультету.

3.3 Опис процедур та функцій користувача

procedure Vvod; - виконує зчитування даних з клавіатури та заносить їх у файл students.dat.

procedure Vyvod;- виводить на екран дані, які записані у файлі students.dat.

procedure Redaktirovanie; - додає інформацію у файл students.dat або виконує редагування запису із заданим номером в файлі students.dat.

procedure Delete;- видаляє запис із заданим номером із файла students.dat.

procedure Poisk1; - виконує пошук кількості хлопців та дівчат за заданим курсом, і виводить їх процентне відношення.

procedure Poisk2; - виконує сортування списку студентів факультету із файлу students.dat та виводить на екран прізвище найстаршого студента.

procedure Mygraphinit; - процедура ініціалізації модуля Graph для роботи з графікою в програмі.

procedure Privetstvie; - процедура, що виводить графічне зображення на екран при запуску програми.

procedure Konets;- процедура, що виводить графічне зображення на екран при завершенні програми.

procedure Mywork; - процедура виводить прізвище, ім’я та варіант.

3.4 Опис процедур та функцій, що використовувалися у програмі

Процедури та функції для роботи з екраном та клавіатурою:

procedure GoToXY(X, Y:Byte); – переводить курсор в задану позицію екрана з

координатами x (стовпчик), y (рядок).

Процедури та функції для роботи з файлами:

procedure assign (<логічне ім’я файлу>, <фізичне ім’я файлу>); – встановлює відповідність між логічним і фізичним іменами файлу. Логічне ім’я – це ім’я змінної з розділу опису var. За цим іменем до файлу звертаються у програмі. Фізичне ім’я – це ім’я, під яким файл записаний на диску.

procedure reset (F); - відкриття існуючого файлу. Якщо це текстовий файл, то допускається тільки читання з файлу; для типізованого файлу припустимі як читання, так і запис даних.

procedure write (F, список змінних); -виконується запис даних в файл F.

procedure close (F); - виконується закриття файлу F. Якщо буфер виведення заповнений не повністю, то його вміст переноситься у файл F, після чого з оперативної пам’яті вилучається службова інформація про файл F.

procedure seek (F, k); - процедура переміщує покажчик файлу F на компонент із номером k. Змінна k повинна мати тип longint.

procedure rename (F, рядок); - зовнішньому файлу, пов’язаному з файлової змінної F, привласнюється нове ім’я, задане в рядку. Застосовується тільки для закритого файлу.

procedure erase (F);- файл F вилучається. Процедура Erase застосовна тільки для закритого файлу.

procedure FileSize (F); - Повертає поточний розмір типізованого файлу F (кількість елементів файлу).

Соседние файлы в папке Курсовая работа