Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
871.42 Кб
Скачать

3.2 Опис файлів та їх призначення

massiv.h–файл опису полів та методів основної програми.

Pari_chise.exe – виконуваний файл проекту. Він є автономним виконуваним файлом, для якого більше нічого не треба.

massiv.cpp – текстовий файл модуля, який відповідає формі Form1. Використовується для зберігання коду.

Group 1403

4 Інструкція для роботи з програмою

Для початку роботи програми необхідно запустити файл Pari_chisel.exe. Після чого з’явиться вікно програми (мал.1):

  1. Потрібно ввести розмірність масиву.

  2. Оберіть потрібну Вам дію.

  3. Натисніть клавішу «Виконати дію», після чого Ви отримаєте результат, який можна побачити у віконці праворуч.

-

Рис.1 Вікно програми

Group 2153

5 Основні теоретичні відомості

В об'єктно-орієнтованому програмуванні, клас — це спеціальна конструкція об'єктно-орієнованої мови програмування, що використовується для групування пов'язаних змінних та функцій. При цьому згідно з термінологією ООП глобальні змінні класу (члени-змінні) називаються полями даних (також властивостями або атрибутами), а члени-функції називають методами класу. Створений та ініціалізований екземпляр класу називають об'єктом класу. На основі одного класу, може бути створено безліч об'єктів, які відрізнятимуться один від одного своїм станом (значеннями полів).

Клас можна порівнювати з формою для випічки печива — форма одна, а печива можна випекти безліч. Печиво — це конкретні об'єкти, екземпляри класу печиво, яке може бути з різною начинкою.Поля дозволяють вмістити дані про певний реальний об'єкт, а методи здійснювати обробку цих даних. Наприклад, можна створити загальний клас Людина з полями Ім'я та Прізвище, рік народження, професія, зарплата. При створенні ж на основі класу конкретного екземпляр дані поля заповнюються конкретними даними про певну людину. Обробкою цих даних може займатися відповідні методи. Наприклад, можна створити метод для обчислення віку людини і т.п.

На основі класів можна створювати підкласи, які успадковують властивості та поведінку батьківських класів. Можна створити цілу ієрархію класів. Різні мови дещо по

різному реалізовують механізм успадкування. Існує множинне та одинарне успадкування. Множинне — це, коли підклас створюється на основі кількох безпосередніх батьків. Одинарне успадкування — це коли клас може мати одного безпосереднього батька.

Через методи реалізується поведінка об'єктів. Практично вся робота з об'єктами відбувається через методи. Вони можуть змінювати стан об'єкта або ж просто надавати доступ до даних інкапсульованих в об'єкті. Існує кілька видів методів. До методів та полів даних можна надавати різні права доступу, від яких залежатиме доступу до них з різних частин програмного коду. Права доступу та вид методів задаються модифікаторами при описі методів. Метод, який проводить створення та початкову ініціалізацію екземпляра класу називають конструктором класу. Метод, який проводить знищення об'єкта, називають деструктором класу.

Соседние файлы в папке Курсовая работа