Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
1.35 Mб
Скачать

4 Алгоритм розробки програми

1. Створити два файли: основний файл з програмою та файл модуля.

2. В основному файлі зв’язати файлову змінну з файлом даних та створити меню

відповідно до заданих пунктів.

3. В файлі модуля створити тип даних, який описує структуру запису та описати

необхідні змінні (f – файлова змінна, z – змінна типу запису і т.д.)

4. В файлі модуля створити процедури та функції, які реалізують задані пункти меню.

4.1. Створити процедуру створення файла записів та занесення в нього даних:

- створити та відкрити файл для запису за допомогою процедури

rewrite (f, ‘robota.dat’);

- ввести потрібні данні з клавіатури та записати їх у файл за допомогою

процедури read (f, z);

- закрити файл процедурою close (f).

4.2. Створити процедуру виведення даних на екран:

- відкрити файл для читання – reset (f);

- зчитати дані з файлу – read (f, z);

- вивести дані на екран;

- закрити файл.

4.3. Створити процедуру додавання інформації у файл:

- відкрити файл для читання та запису – reset (f);

- встановити вказівник файла за останнім його компонентом процедурою seek (f,filesize(f));

- записати додаткові дані аналогічно процедурі введення даних;

- закрити файл.

4.4. Створити процедуру редагування запису:

- відкрити файл, що потрібно відредагувати;

- ввести номер запису для редагування;

- зчитати дані з файлу та порівняти його номер із введеним;

- встановити вказівник файла на заданий елемент seek (f,n-1);

- відредагувати поля запису та записати їх у файл;

- закрити файл.

4.5 Створити процедуру видалення.

 • Описати допоміжний файл.

 • Відкрити основний файл для читання.

 • Ввести номер запису, який потрібно видалити.

 • Порівняти його з номерами записів, якщо номер не збігається, то перекопіювати в допоміжний файл, в іншому випадку - проігнорувати.

 • Закрити файли.

 • Видалити існуючий основний файл процедурою erase(f);

 • Перейменувати допоміжний файл у файл з назвою основного.

5.У файлі модуля Poshyk реалізувати роботу процедур вказаних у власному завданні.

5.1 Створити процедуру, що виводе список випускників, працевлаштованих на підприємстві Х, та їх кількість;

 • Відкрити файл для читання.

 • Ввести назву підприємства, щоб дізнатися кількість праве лаштованих випускників.

 • Закрити файл.

5.2 Створити процедуру, що виводе список підприємств у порядку зростання кількості працевлаштованих на них випускників;

 • Відкрити файл для читання.

 • Обрати вивід даних.

 • Закрити файл.

5.3 Створити процедуру виводу спискy не працевлаштованих випускників із зазначенням місця роботи, що пропонувалося, і середньому балу диплома.

 • Відкрити файл для читання.

 • Обрати вивід даних.

 • Закрити файл

6.В файлі модуля graphika реалізувати процедури виведення графічної заставки.

6.1Організувати вивід на екран вступної заставки.

 • Ініціалізувати графічний режим.

 • Продемонструвати заставку.

- Повернутися в текстовий режим.

6.2 Вивід на екран завершальної заставки.

- Ініціалізувати графічний режим.

- Продемонструвати заставку-вихід.

- Закрити графічний режим.

7.Відкомпілювати створені модулі та використати їх в основній програмі.

Соседние файлы в папке Курсовая1