Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Программа ГЭК по ТГП право 2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
147.97 Кб
Скачать

Тема 17. Правові відносини

Поняття і ознаки правових відносин. Передумови виникнення правовідносин. Взаємозв'язок норм права і правовідносин.

Поняття і види суб'єктів права. Фізичні і юридичні особи. Правоздатність і дієздатність. Обмеження дієздатності. Правосуб'єктність. Суб'єктивні права і обов'язки як юридичний зміст правовідносин. Законні інтереси.

Об'єкти правовідносин: поняття і види. Поняття і класифікація юридичних фактів. Фактичний (юридичний) склад.

Тема 18. Реалізація права

Поняття реалізації права. Характерні риси форм реалізації права.

Застосування правових норм як особлива форма реалізації права. Значення правозастосування. Стадії процесу застосування норм права. Акти застосування права: поняття, особливості, види. Відмінність правоприменительных актів від нормативних.

Прогалини в праві і шляхи їх усунення і подолання. Аналогія закону і аналогія права. Юридичні колізії і способи їх подолання.

Модуль 2. Тема 19. Тлумачення права

Поняття і необхідність тлумачення норм права. З'ясування і роз'яснення змісту правових норм. Суб'єкти тлумачення. Види тлумачення по суб'єктах. Офіційне і неофіційне тлумачення. Види офіційного тлумачення.

Способи (прийоми) тлумачення правових норм. Тлумачення норм за об'ємом: буквальне, розширене і обмежувальне. Акти тлумачення норм права: поняття, особливості, види. Юридична практика.

Тема 20. Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність

Поняття і ознаки правопорушення. Юридичний склад правопорушення. Суб'єкт і об'єкт, суб'єктивна і об'єктивна сторони правопорушень. Види правопорушень. Причини правопорушень. Шляхи і засоби їх попередження і усунення.

Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види. Цілі і принципи юридичної відповідальності. Обставини, що виключають протиправність діяння і юридичну відповідальність.

Тема 21. Механізм правового регулювання

Правові цілі: поняття, ознаки, види.

Поняття механізму правового регулювання. Його основні елементи і стадії. Роль норм права, юридичних фактів і правозастосування, правовідносин, актів реалізації прав і обов'язків в процесі правового регулювання.

Правові стимули і обмеження в механізмі правового регулювання: поняття, ознаки, види. Правові заохочення: поняття, ознаки, функції, види. Правові пільги: поняття, ознаки, функції. Співвідношення заохочень і покарань в праві. Ефективність правового регулювання і шляхи її підвищення.

Тема 22. Законність, правопорядок, дисципліна

Поняття і принципи законності. Презумпція невинності. Законність і доцільність. Закони і законність. Зміцнення законності – умова формування правової держави. Гарантії законності: поняття і види правомірних діянь.

Поняття, цінність і об'єктивна необхідність правопорядку. Правопорядок і громадський порядок. Співвідношення законності, правопорядку і демократії.

Тема 23. Правосвідомість і правова культура

Поняття правосвідомості. Місце і роль правосвідомості в системі форм суспільної свідомості. Структура правосвідомості.

Правова психологія і правова ідеологія. Види правосвідомості: індивідуальна, групова, масова; буденна, професійна, наукова. Взаємодія права і правосвідомості.

Поняття і структура правової культури суспільства і особи. Знання, розуміння, повага до права, активність в правовій сфері. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм. Правове виховання як цілеспрямоване формування правової культури громадян.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.