Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Программа ГЭК по ТГП право 2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
147.97 Кб
Скачать

Тема 8. Громадське суспільство і правова держава

Громадське суспільство: поняття, ознаки. Суть і основні принципи громадського суспільства. Структура громадського суспільства.

Історія ідеї про правову і соціальну державу.

Поняття, суть, ознаки правової держави. Принципи правової держави. Особа і держава.

Тема 9. Загальні вчення про демократію

Загальні вчення про демократію.

Поняття і ознаки демократії. Функції і принципи демократії. Форми і інститути демократії. Демократія і самоврядування. Демократія і права соціальних меншин.

Теорія права

Модуль 1. Тема 10. Суть, принципи і функції права

Поняття і визначення права. Право в об'єктивному і суб'єктивному сенсі. Нормативність, формальна визначеність, вольовий характер права. Право як державний регулятор суспільних відносин.

Класова і загально соціальна по сутність права. Основні концепції правоуявлення: природно-правова, історична, марксистська, нормативістська, психологічна, соціологічна. Економіка, політика, право.

Принципи права. Співвідношення переконання і примушення в праві. Статика і динаміка права. Функції права: поняття і види.

Тема 11. Право в системі соціальних норм

Соціальні і технічні норми, їх поняття, особливості і взаємозв'язок. Техніко-юридичні норми. Класифікація соціальних норм.

Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія.

Суперечності між правом і мораллю і шляхи їх усунення і подолання. Роль права в розвитку і зміцненні етичних основ суспільства. Значення моралі в підвищенні правової культури і формуванні пошани до права.

Тема 12. Право і особа

Право і особа. Правовий статус особи: поняття, структура, види.

Основні права і свободи людини і громадянина. Дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина – обов'язок держави. Юридичні обов'язки особи. Право як міра свободи і відповідальності особи.

Тема 13. Норми права

Поняття норми права. Ознаки правової норми, що відрізняють її від інших різновидів соціальних норм.

Структура норми права. Гіпотеза, диспозиція, санкція. Норми права і статті нормативного акту: їх співвідношення. Способи викладу правових норм в нормативних актах. Класифікація правових норм.

Тема 14. Форми права

Співвідношення понять «Форма» і «джерело» права. Форми права: нормативний акт, правовий звичай, юридичний прецедент, нормативний договір.

Система законодавчих актів України. Конституція. Закони: їх поняття, ознаки, види. Підзаконні нормативні акти: їх поняття, ознаки, види.

Дія нормативних актів в часі, просторі і по колу осіб.

Тема 15. Правотворчість

Поняття, види і принципи правотворчості. Правотворчість і законотворчість. Поняття і стадії законотворчого процесу. Законодавча ініціатива, обговорення законопроекту, ухвалення і публікація закону.

Систематизація законодавства. Інкорпорація, консолідація, кодифікація.

Юридична техніка і її значення для правотворчості і систематизації нормативних актів. Мова закону. Спеціалізація і уніфікація законодавства.

Тема 16. Система права

Поняття системи права, її відмінність від правової системи. Предмет і метод правового регулювання як підстави ділення норм на галузі. Поняття галузі права. Загальна характеристика галузей права. Інститут права: поняття і види. Приватне і публічне право.

Матеріальне і процесуальне право. Юридична процедура. Види юридичних процесів.

Система українського права і міжнародне право. Система права і система законодавства, їх співвідношення і взаємозв'язок. Характеристика сучасного стану українського законодавства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.