Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичні вказівки енергозбереження.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
6.73 Mб
Скачать

Перетворювачі навантаження:

ТП1-ТП3 ; ТП4, ТП5 ;

; ;

. .

Приводний двигун АД1:

;

;

;

.

Ґенератор Г1:

;

;

.

Електричні машин ДПС і ГПС:

;

;

;

;

;

;

;

.

Порядок виконання роботи

  1. Вивчити теоретичний матеріал.

  2. Ознайомитися з функціональною схемою стенда. Вивчити призначення і розташування органів керування і контролю, що знаходяться на лицьовій панелі стенда.

  3. Запустити двигун М1 при номінальній напрузі, живлячи якір, та при номінальному струмі збуждення.

  4. За допомогою навантажувальної машини М2 навантажити двигун М1. Навантаження повинне бути менше за номінальне (у межах ).

  5. Не змінюючи режиму роботи на валу М1 ( ), змінювати струм збудження двигуна в межах .

  6. Зняти експериментальні дані для кожного випадку зміни двигуна М1. Дані занести до таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Експериментальні дані

№ пор.

, А

, В

, В

, А

, об/хв;

1

2

3

Використовуючи зняті експериментальні дані для кожного випадку зміни струму збудження двигуна, розрахувати:

  • споживану потужність двигуна (Рспож);

  • величину постійних і змінних втрат ( змін і пост);

  • визначити величину оптимального струму збудження для даного завантаження двигуна .

Дані розрахунків занести до таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Розрахункові величини

№ пор.

Рспож

змін

пост

1

2

3

  1. Використовуючи експериментальні та розрахункові значення, побудувати залежність споживаної двигуном потужності від струму збудження , величини сумарних втрат від струму збудження для даного завантаження двигуна.

Зміст звіту

1. Титульна сторінка.

2. Мета і програма роботи.

3. Схема лабораторного стенда.

4. Таблиця експериментальних даних.

5. Розрахунок величин, зазначених у програмі роботи.

6. Графіки залежностей , .

Контрольні питання

1. Як розподіляються втрати в ДПС із незалежним збудженням?

2. За яких умов ККД двигуна максимальний?

3. Як визначається оптимальний струм збудження, виходячи з критерію мінімуму втрат, при довільному завантаженні двигуна?

4. На який параметр ДПС можна впливати при його роботі з метою зміни співвідношення втрат?

5. Від чого залежать складові загальних втрат у ДПС ?

Література: 1, 2, 6.

Лабораторна робота №3 дослідження режиму оптимізації енергетичних показників ад з реґульованим джерелом напруги у колі статора

МЕТА: Вивчення способу підвищення енергетичних показників АД при зміні його завантаження

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.