Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління педвзаєм.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
395.78 Кб
Скачать

Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами»

 1. Глобальні зміни у розвитку сучасної цивілізації.

 2. Світова криза системи освіти.

 3. Особливості та шляхи подолання кризи вітчизняної системи освіти.

 4. Принципи гуманної педагогіки в управлінні виховним процесом.

 5. Сучасний досвід реалізації принципів гуманної педагогіки.

 6. Система освіти в умовах становлення громадянського суспільства.

 7. Соціальні інститути українського суспільства і їх взаємодія з освітою.

 8. Педагогічна готовність працівників освіти до успішної взаємодії з різними соціальними інститутами.

 9. Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами.

10. Особливості управління педагогічною взаємодією з представниками виконавчих та юридичних установ.

11. Особливості управління педагогічною взаємодією з представниками ЗМІ та громадських організацій.

 1. Особливості управління педагогічною взаємодією з представниками медичних та психологічних установ.

 2. Особливості управління педагогічною взаємодією з представниками контролюючих органів: пожежники, санепідстанції, комунальні структури.

 3. Особливості управління педагогічною взаємодією з батьками.

 1. Організація ефективної взаємодії виховного закладу з різними соціальними групами.

 2. Соціальні технології взаємодії в суспільстві в сучасних умовах.

 1. Моделі особистості, принципи та правила ефективної комунікації в гуманітарній сфері.

 2. Якості і риси керівника освітньої установи на етапі розбудови громадянського суспільства.

 3. Прийняття управлінських рішень в проблемних ситуаціях за умови відстоювання інтересів дитини.

 4. Участь педагогів і батьків в організації гуртків, клубів за інтересами, художніх, недільних, спортивних шкіл.

 5. Демократизація управління дошкільним вихованням. Органи управління. Громадське управління дошкільними закладами..

Viiі. Система поточного і підсумкового контролю знань

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок: збільшення кількості підсумкових балів до 100 балів.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види і терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ЕСТ8) шкалу подано у таблицях.

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

№ зп

Вид діяльності студента

Макс. кількість балів за одиницю

Модуль 1

Модуль 2

Кількість одиниць до розрахунку

Максимальна кількість балів за вид

Кількість одиниць до розрахунку

Максимальна кількість балів за вид

1

Відвідування лекцій

1

3

3

3

3

2

Відвідування практичних (семінарських, лаб.) занять

1

1,5

1,5

1,5

1,5

3

Виконання завдання для самостійної роботи (домашнього завдання)

5

4

Робота на практик, (семінарськ.) занятті (в т.ч. доповідь, виступ, повідомл., дискусія)

10

5

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)

30

1

30

6

Опрацювання фахових видань (в т.ч. першоджерел)

10

7

Написання реферату

15

8

Виконання модульної контрольної роботи

25

1

25

1

25

9

Виконання тестового контролю, експрес-контроль

10

1,5

15

1,5

15

10

Творча робота (в т.ч. есе)

20

Макс. кількість балів за видами

діяльності студента

(МВ)

44,5

74,5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.