Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
нова риторика.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
963.58 Кб
Скачать
  1. Бабич н. Д. Основи культури мовлення. -Львів: Світ, 1990. - 232 с.

  2. Головин Б.Н. Основьі культури речи. - М., 1988.

  3. Грехнев В.С. Культура педагогического общения. - М.,1990.

  4. Иванова С. Ф. Речевой слух и культура речи. - М.,1970.

  5. Капська А.И. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття: - К., 1990.

  6. Капська А.Й. Педагогіка живого слова. - К.: 13МН,-140с.

  7. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. -Львів: Світ, 1996.-232 с.

  8. Культура української мови: Довідник /СЯ.Єрмоленко, Н.Я.Дзюбишина-Мельник, К.В.Ленець та ін.; /За ред. В.М.Русанівського. -К.:Либідь, 1990.-304 с.

  9. Мурашов А.А. Культура речи учителя.- М.- Воронеж,2002.-423с.

  10. Олійник Г.А. Виразне читання: Основи теорії: Навч. Посібник. - К. : Виша школа.,1995.- 205с.

  11. Олійник О. Світ українського слова. - К., 1994.

  12. Основи педмайстерності / За ред. І.А.Зязюна. - К., 1996.

  13. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова І культура мовлення. - К., 1995.

  14. Педагогічна майстерність: Підручник (ІА.Зязюн, Л.В.Крамущенко, Кривонос та ін.); За ред. І.А.Зязюна. - К.: Вища школа, 1997. - 349 с.

  15. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. - К.: Вежа, 1994. - 240 с.

  16. Український правопис. - 4-те вид. - К.: Наук, думка, 1993.-240 с.

Модуль № 3. Практичне заняття № 2.

Мовленнєвий етикет вчителя.

 1. Культура діалогу. Рівні уміння у професійному спілкуванні (вербальні та невербальні).

 2. Основні формули мовленнєвого етикету.

 3. Етика професійного мовлення вчителя та етикет.

 4. Культура вживання професійної логопедичної термінології.

  1. Бабич н. Д. Основи культури мовлення. -Львів: Світ, 1990. - 232 с.

  2. Головин Б.Н. Основьі культури речи. - М., 1988.

  3. Грехнев В.С. Культура педагогического общения. - М.,1990.

  4. Иванова С. Ф. Речевой слух и культура речи. - М.,1970.

  5. Капська А.И. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття: - К., 1990.

  6. Капська А.Й. Педагогіка живого слова. - К.: 13МН,-140с.

  7. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. -Львів: Світ, 1996.-232 с.

  8. Культура української мови: Довідник /СЯ.Єрмоленко, Н.Я.Дзюбишина-Мельник, К.В.Ленець та ін.; /За ред. В.М.Русанівського. -К.:Либідь, 1990.-304 с.

  9. Мурашов А.А. Культура речи учителя.- М.- Воронеж,2002.-423с.

  10. Олійник Г.А. Виразне читання: Основи теорії: Навч. Посібник. - К. : Виша школа.,1995.- 205с.

  11. Олійник О. Світ українського слова. - К., 1994.

  12. Основи педмайстерності / За ред. І.А.Зязюна. - К., 1996.

  13. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова І культура мовлення. - К., 1995.

  14. Педагогічна майстерність: Підручник (ІА.Зязюн, Л.В.Крамущенко, Кривонос та ін.); За ред. І.А.Зязюна. - К.: Вища школа, 1997. - 349 с.

  15. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. - К.: Вежа, 1994. - 240 с.

  16. Український правопис. - 4-те вид. - К.: Наук, думка, 1993.-240 с.

Практичне заняття № 3.

Прийоми вступу до промови

План

1. Прийоми вступу до промови.

2. Способи подання матеріалу

3. Типові помилки в аргументації та критиці.

4. Прийоми завершення промови.

Практичні завдання

1. До однієї із тем , поданих в практичних завданнях до теми №4 «Інвенція» застосувати у вступній частині

прийом «привертання уваги аудиторії», прийом «початок здалеку», та прийом «несподіваний вступ».

2. Навести в текстовому вираженні помилки: «підміна тези», «втрата тези», «необгрунтований аргумент», «випередження основи» «коло в обгрунтуванні», «безпідставний аргумент».

3. В завершальній частині промови навести приклад прийому «формулювання висновків». «розгляд перспективи», «апелювання».

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

1. Професійна лексика корекційного педагога

Рекомендована література

   1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. -Львів: Світ, 1990. - 232 с.

   2. Головин Б.Н. Основьі культури речи. - М., 1988.

   3. Грехнев В.С. Культура педагогического общения. - М.,1990.

   4. Иванова С. Ф. Речевой слух и культура речи. - М.,1970.

   5. Капська А.И. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття: - К., 1990.

   6. Капська А.Й. Педагогіка живого слова. - К.: 13МН,-140с.

   7. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. -Львів: Світ, 1996.-232 с.

   8. Культура української мови: Довідник /СЯ.Єрмоленко, Н.Я.Дзюбишина-Мельник, К.В.Ленець та ін.; /За ред. В.М.Русанівського. -К.:Либідь, 1990.-304 с.

   9. Мурашов А.А. Культура речи учителя.- М.- Воронеж,2002.-423с.

   10. Олійник Г.А. Виразне читання: Основи теорії: Навч. Посібник. - К. : Виша школа.,1995.- 205с.

   11. Олійник О. Світ українського слова. - К., 1994.

   12. Основи педмайстерності / За ред. І.А.Зязюна. - К., 1996

   13. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова І культура мовлення. - К., 1995.

   14. Педагогічна майстерність: Підручник (ІА.Зязюн, Л.В.Крамущенко, Кривонос та ін.); За ред. І.А.Зязюна. - К.: Вища школа, 1997. - 349 с.

   15. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. - К.: Вежа, 1994. - 240 с.

   16. Український правопис. - 4-те вид. - К.: Наук, думка, 1993.-240 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.