Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕМА осв мен.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
52.11 Кб
Скачать

7. Проблемні ситуації, ділові ігри.

8.               Що таке технічні інформаційні технології.

9.               Розкрийте суть поняття дистанційні технології.

10.           Охарактеризуйте організаційні форми навчання (альтернативні технології навчання)

11.           Охарактеризуйте технології, засновані на спілкуванні

12.           Охарактеризуйте методи стимулювання пізнавальної діяльності в процесі навчання

13.           Які застосовуються методи контролю в навчанні?

14.           Як здійснюється вибір оптимального поєднання методів навчання?

15.           За рахунок чого відбувається фopмyвaння cyчacнoї iнтeлeктyaльнoї кyльтypи?

 

Рекомендована література

1.                   Григорович Л.А. Педагогіка і психологія: Навч. посібник для студентів вузів: / Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинковська. - М.: Гардарики, 2003. - 475 с.

2. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения.- М.,1986.

3.   Карамушка Л. М, Психологічні основи управління в системі середньої освіти: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 180 с.

4.   Карамушка Л. М, Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2004. - 424 с.

5.                   Крисько В.Г. Психологія і педагогіка: Курс лекцій. Лекція 3. – М.: Вид-во Омега-Л, 2006. – С. 65-119.

6. Степанов О.М. Перенос знань і вмінь як проблема педагогічної психології.// Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія „Педагогіка і психологія”.-1997.- №1(3).

7. Федоров В.Д. Менеджмент закладу освіти, менеджер закладу освіти: психологічні засади. – Кам.-Под.: Абетка – НОВА, 2004.

8.                   Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. для студентов вузов, обуч-ся по пед.спец./ И.Ф. Харламов. - 4-е издательство, перераб. и доп. -М.: Гардарики, 2002. -517 с.

9. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения.- М.,1986.

10.               Дьяченко М.И. Психология высшей школы / М.И.Дьяченко, Л.А. Кандыбович, С.Л. Кандыбович. – Мн.:Харвест, 2006. – 416 с.

11.                                Карамушка Л. М, Психологічні основи управління в системі середньої освіти: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 180 с.

12.                                Карамушка Л. М, Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2004. - 424 с.

13.                                Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект): Монографія. – К.: МАУП, 2000. – 286 с.

14.               Крисько В.Г. Психологія і педагогіка: Курс лекцій. Лекція 3. – М.: Вид-во Омега-Л, 2006. – С. 65-119.

15.               Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. для студентов вузов, обуч-ся по пед.спец./ И.Ф. Харламов. - 4-е издательство, перераб. и доп. -М.: Гардарики, 2002. -517 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.