Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Опорний конспект 2012.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
2.47 Mб
Скачать

Тема 16

ФІНАНСИ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Лекція 1

ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Сутність та функції фінансів підприємств

1.2. Фінансові ресурси підприємств

1.3. Статутний фонд підприємств

1.4. Організація фінансової роботи підприємства

_______________________________________

1.1. Сутність та функції фінансів підприємств

Вихідним моментом у розумінні сутності фінансів підприємств є те, що дане поняття поєднує в собі дві важливі економічні категорії: фінанси й підприємство.

Фінанси – це сукупність економічних відносин, у результаті яких на основі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту відбувається утворення й використання грошових фондів підприємств і держави для забезпечення безперебійного процесу відтворення, управління держави й забезпечення обороноздатності країни.

Згідно з Господарським кодексом України підприємство – це суб'єкт господарювання, створений для здійснення підприємницької діяльності на свій страх та ризик, основною метою якого є одержання максимального прибутку й задоволення соціальних потреб членів суспільства.

Зважаючи на це фінанси підприємств можна визначити як економічні відносини, що пов'язані з рухом грошових коштів, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб'єктів господарювання в процесі відтворення.

Об'єктом фінансів підприємств є економічні відносини, пов'язані з формуванням і використанням грошових доходів і фондів. Суб'єктами таких відносин можуть бути підприємства й організації, банківські установи і страхові компанії, позабюджетні фонди, інвес­тиційні фонди, аудиторські організації, інші суб'єкти господарювання, що є юридичними особами.

Фінанси підприємств є складовою частиною фінансової системи країни. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється національний доход, що є основними джерелом фінансових ресурсів. За допомогою фінансів підприємств здійснюється первинний перерозподіл вартості створеного валового продукту на фонди нагромадження, споживання, поновлення матеріальних ресурсів процесу виробництва.

Головною ознакою фінансової сфери є не самі гроші, а грошові відносини, за допомогою яких відбувається розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту, у результаті чого формуються грошові доходи й фонди коштів у підприємств і держави.

У складі фінансів підприємств можна виділити наступні групи грошових відносин.

Зовнішні фінансові відносини підприємства:

 • з державою – із приводу перерозподілу власних фінансових ресурсів у рамках законодавства про оподатковування, соціального страхування з метою формування державних бюджетних і позабюджетних грошових фондів; із приводу використання отриманих від держави дотацій та субсидій, виконання державних інвестиційних програм тощо;

 • з акціонерами – із приводу нарахування й виплати дивідендів, реінвестування прибутку;

 • з постачальниками й покупцями – із приводу виконання господарських договорів і зобов'язань щодо одержання виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), здійснення платежів за отримані сировину, матеріали, напівфабрикати:

 • з фінансово-кредитними установами – із приводу обслуговування платежів, одержання й повернення кредитів, сплати відсотків по них, виплати страхових внесків й одержання страхових відшкодувань при настанні страхового випадку, вкладень у фінансові інвестиції й одержання доходів по них.

Внутрішні фінансові відносини підприємства:

 • із засновниками (власниками) – із приводу формування статутного фонду, одержання частки чистого прибутку на вкладений капітал;

 • усередині підприємства – із приводу розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства; із приводу розподілу фінансових ресурсів на фінансування необоротних й оборотних активів;

 • з вищими управлінськими структурами підприємства – із приводу перерозподілу фінансових ресурсів;

 • з працівниками підприємства – із приводу формування і використання фонду оплати праці, фонду матеріального стимулювання, використання частини фінансових ресурсів на виплату матеріальної допомоги, фінансування соціально-культурних заходів.

В умовах розвитку ринкових відносин з’явилась принципово нова група фінансових відносин суб’єктів господарювання – це відносини, які пов’язано з банкрутством підприємства та призупиненням його поточних платежів, а також відносини, що виникають при реорганізації підприємств. У разі банкрутства й ліквідації підприємства як юридичної особи виникають специфічні фінансові відносини щодо реалізації його майна та задоволенні вимог кредиторів підприємства. В залежності від форми реорганізації виникають фінансові відносини щодо розподілу фінансових ресурсів суб’єктів господарювання або їх консолідації й концентрації капіталу підприємств.

Економічна сутність фінансів виявляється через функції, які їм притаманні. Фінанси підприємств виконують наступні функції:

 • формування доходів і фондів грошових коштів в процесі виробничо-господарської діяльності;

 • розподіл і використання фінансових ресурсів для забезпечення операційної виробничої та інвестиційної діяльності, матеріального стимулювання працівників, для виконання фінансових зобов'язань підприємств перед бюджетом, банками, суб'єктами господарювання;

 • контроль за формуванням і використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

Обов'язковими передумовами ефективного функціонування фінансів підприємств є:

 • різноманітність форм власності;

 • свобода підприємництва і самостійність у прийнятті рішень;

 • вільне ринкове ціноутворення і конкуренція;

 • самофінансування підприємництва;

 • правове забезпечення правил економічного поводження всіх суб'єктів підприємницької діяльності;

 • обмеження і регламентація державного втручання в діяльність підприємств.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.